—— Stroj na výrobu termoplastických vibračních linek s vlastním pohonem ——

Samojízdný termoplastický vibrační stroj na výrobu linek

  • Jsme největším čínským profesionálním výrobcem a továrnou na samohybné stroje na konvexní liniové silniční značení.Podle mezinárodních statistických údajů o případu se počet dopravních nehod sníží o více než 30 % poté, co budou přijaty konvexní značky, počet obětí a ekonomické ztráty se výrazně sníží.V důsledku toho odborníci apelují na použití tohoto druhu značkovací čáry jako standardní čáry pro bezpečnost provozu.